schatting


Waarom een onroerend goed laten schatten door een landmeter-expert bij de aangifte van de nalatenschap?

De waardering van een onroerend goed in een aangifte van de nalatenschap is niet evident. Een te hoge waardering is nadelig voor de erfopvolgers, aangezien zij in voorkomend geval te veel erfbelasting zullen betalen. Een te lage schatting van het onroerend goed in de aangifte van nalatenschap heeft het risico van tekortschatting met de daarbij horende belastingverhoging van 5% tot 20%.

Daarom is er de mogelijkheid om een onroerend goed, afhangende van een nalatenschap, te laten schatten door een landmeter-expert. Deze schatting is vervolgens bindend voor de Vlaamse Belastingdienst op voorwaarde dat de schatting is opgemaakt volgens 'de regels van de kunst'. Een kopie van het schattingsverslag dient als bijlage bij de aangifte van nalatenschap te worden gevoegd.

Wanneer een onroerend goed in de aangifte overeenkomstig deze schatting wordt aangegeven, zal de Vlaamse Belastingdienst deze waardering aanvaarden en bijgevolg niet meer overgaan tot tekortschatting, zelfs al zou het goed vervolgens binnen korte termijn worden verkocht tegen een hogere prijs dan de aangegeven waarde.

Zie ook onderstaande aflevering van 'Bij de notaris' met meer tekst en uitleg door notaris Bénédicte Strobbe.

geplaatst op 17.08.2016

terug naar overzicht